Director de Grupo Dragon en Chongqing Ben Xiang

Director de Grupo Dragon en Chongqing Ben Xiang

Gerente de Cliente Steven Liang

Gerente de Cliente Steven Liang

Gerente de Cliente Lory Ding

Gerente de Cliente Lory Ding

Gerente de Cliente Elisa Cang

Gerente de Cliente Elisa Cang

Gerente de Cliente Ana Zheng

Gerente de Cliente Ana Zheng

Director General de Grupo Dragon Jason Zhang

Director General de Grupo Dragon Jason Zhang

Director de Grupo Dragon en Canton

Director de Grupo Dragon en Canton

Equipo de Nuestra Oficina en Canton Fiesta Annual

Equipo de Nuestra Oficina en Canton Fiesta Annual

Equipo de Nuestra Oficina en Canton Fiesta Annual

Equipo de Nuestra Oficina en Canton Fiesta Annual

Equipo de Yiwu Fiesta Annual

Equipo de Yiwu Fiesta Annual

Equipo de Nuestra Oficina Central Fiesta Annual

Equipo de Nuestra Oficina Central Fiesta Annual

Equipo de Grupo Dragon en Guangzhou

Equipo de Grupo Dragon en Guangzhou